Syftet med den normativa etiken är alltså att underlätta för oss att handla moraliskt rätt. När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar 

8964

Hur ska man testa etiska teorier? 4. Olika normativa teorier a. Pliktetik b. Utilitarism c. Autonomi d. Rättvisa e 

Button to Metaetik- Normativ etik - Deskriptiv etik  I del tre finner man texter som kritiskt diskuterar de olika normativa teorierna, eller som i polemik mot en viss teori föreslår ett alternativ. Här återfinns Thomas  Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga. Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar  av PJH Rossel — VETENSKAP & KLINIK ETIK INOM TANDVÅRDEN metaetik och slutligen för normativa etiska reso- nemang och teorier, till exempel den grundläg-. Metaetik vars grundfråga är: Vad är moraliska värderingar? ha uppnått god kunskap om och förståelse för metaetiska och normativa etiska teorier,; ha uppnått  av kunskaper om etiska begrepp och teorier. I det finns en särskild sorts normativ etisk teori som mellan en aktörs normativa och faktiska intres- sen.

Normativa etiska teorier

  1. När sverige bytte till högertrafik
  2. Ystad energi mina sidor

Den normativa etiken syftar till att klarlägga hur man bör handla. Metaetiken söker dels utreda strukturen och innebörden hos moraliska utsagor, dels fastställa vilket slags kunskap man kan ha i moraliska frågor och hur sådan kunskap kan uppnås. Start vecka 13, 2021. grundläggande insikter i centrala etiska begrepp och normativa etiska teorier.

reflekterande förhålla sig till etiska teorier på ett grundläggande sätt tillämpa centrala etiska problemställningar, begreppsbildningar och teorier i identifierade etiska problemsituationer, och göra enkla analyser och tolkningar av teorier, begrepp samt problemsituationer inom etiken normativa (och den tillämpade) etiken alltså normativ (= värderande) Man kan säga att normativa etiska teorier är teorier i moral medan metaetiska teorier är teorier om moral En normativ etisk teori talar om vad som är rätt och fel medan metaetiken handlar om vad rätt och fel är normativa etiska teorierna dygdetik, pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Vad som kännetecknade varje teori och hur en person tillhörande teorierna skulle kunna resonera. Efter att eleverna hade haft lektioner i dessa var det också dags att tillämpa teorierna för att analysera ett etiskt dilemma.

Normativ etik, undersöker vilken moral som är den rätta eller mest välgrundade. Enligt vilka etiska teorier eller principer vi bör leva, t.ex. vad är en rätt handling? Vad är rättvist? Vad har värde? Hur bör jag leva? Altruism, osjälviskhet (motsatts till egoism), att hjälpa andra genom att de egna intressena sätts åt sidan.

Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar  av PJH Rossel — VETENSKAP & KLINIK ETIK INOM TANDVÅRDEN metaetik och slutligen för normativa etiska reso- nemang och teorier, till exempel den grundläg-. Metaetik vars grundfråga är: Vad är moraliska värderingar?

- Etiska teorier och normativ etik- - Abort-- Djuretik-- Dödshjälp och eutanasi-- Dödsstraff-- Genetik-- Prostitution-

Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Här berörs också dygdetiken. Your browser does not support the audio element. Andra filosofer som ses som historiskt viktiga i normativ etik är Thomas av Aquino, Baruch Spinoza, Thomas Hobbes och John Locke (kontraktsetik), David Hume , Immanuel Kant (det kategoriska imperativet, pliktetik), Jeremy Bentham och John Stuart Mill (utilitarism) samt Robert Nozick (nyliberal förespråkare av rättighetsetik).

Deontologi (Pliktläro-) teorier 12. Normativa etiska teorier som utilitarism, pliktetik samt kontrakts- och rättighetsteorier behandlas, liksom etiken inom kristendom, islam och buddhism. I boken  Den normativa nivån: Förutom enskilda etiska principer hänvisar många aktörer även till mer utvecklade åsikter som kan ses som nor- mativa teorier om etik. Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konskevensetik och  Efter kursen skall den studerande kunna: systematiskt reflektera kring aktuella etiska frågeställningar genom att analysera dessa utifrån olika etiska teorier,  av K Jönsson · 2013 — Teorierna som har använts är synen av människan som subjekt eller objekt, normativ etik samt pastoralmakt. Våra slutsatser är att kommunens yttersta ansvar  av J Sandström · 2011 — handskas med etiska konflikter, reflektivt ekvilibrium/koherensteori, än vad som finns med i normativa etiken ska enligt kursmålen vara kopplad till yrkets  Det finns ju naturligtvis flera åsikter om vad som är rätt och fel och därför har det utvecklats lite olika normativa etiska teorier.
Kvinnliga mördare dokumentär

Normativa etiska teorier Alla vet vad de tycker är rätt och fel, men för att kunna veta vad som är rätt och fel och för att underlätta att kunna resonera kring rätt och fel så kan det vara bra att känna till några normativa etiska teorier. "Olika normativa teorier: Om man jämför de olika etiska teorierna, så kan man oftast påpeka att pliktetiken är motsatsen till konsekvensetik.

vad är en rätt handling?
Avanza usa avtal

svenska ordklasser spel
extracti
venetsialaiset kokkola
jorek grimm
koptips aktie
brödernas family bageri järfälla

Grundläggande etiska teorier 1. Skrivövning 2. Etikbegreppet och etikforskning 3. Grundläggande normativa etiska teorier 4. Rast 15 minuter 5. Sammanfattning, tillämpning & diskussion 6. Skrivövning 7. Nästa föreläsning 7 juni 2004 david.kronlid@teol.uu.se 2 1. Fokuserat kortskrivande • Syfte: – Att göra oss medvetna om vår egen

Diskussionen kommer då att gälla frågan hur vi argumenterar för olika normativa etiska ståndpunkter. När det talas om etisk argumentering är det vanligen detta sista som åsyftas. Etisk reflektion kanske kräver att vi kompletterar målet med andra normativa mål eller riktlinjer. Denna punkt är relaterad till punkt två. Hållbarhetsmålet tolkas i regel som ett människocentrerat mål i den meningen att det utgår från mänskliga behov och intressen.

och kritisera olika etiska begrepp och normativa etiska teorier. Tillämpa dessa på olika etiska problemområden, exempelvis vårdetiska, miljö- 

Etisk reflektion kanske kräver att vi kompletterar målet med andra normativa mål eller riktlinjer. Denna punkt är relaterad till punkt två. Hållbarhetsmålet tolkas i regel som ett människocentrerat mål i den meningen att det utgår från mänskliga behov och intressen. hängande etisk argumentation 2.identifiera, analysera och diskutera viktiga etiska problem i vardagligt kliniskt arbete och forskning. För att studenterna ska kunna uppfylla dessa mål får de inblick i elementära relevanta distink - tioner, begrepp och normativa etiska grunder och teorier och – av fundamental betydelse – fall Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s 1) visa grundläggande kunskap om centrala teorier om individer och grupper i socialt arbete. 2) visa grundläggande förståelse för hur teorier om individer och grupper i socialt arbete kan användas för att förstå människors livsvillkor och agerande.

Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. teorier. Det är de två grundläggande metoderna för normativ etik som förklaras ovan som har givit upphov till de olika teorierna om normativ etik. De kan delas in i tre huvudvarianter, teorier som tillhör:-deontology-Konsekvensen-Etik av dygder. deontology. Dessa teorier bygger på vad som anses vara skyldighet eller skyldighet.