1 okt 2020 gymnasiebetyg (BI, BII) eller omdöme från folkhögskola (BF) Frågor om antagning till utbildning på Lunds tekniska högskola (LTH):

4500

1 okt 2020 gymnasiebetyg (BI, BII) eller omdöme från folkhögskola (BF) Frågor om antagning till utbildning på Lunds tekniska högskola (LTH):

Vill du veta hur resultaten såg ut för andra lärosätens utbildningar kan du besöka UHR (Universitets- och högskolerådet) Förkortning och förklaring till begreppet urvalsgru Ja, BTH rapporterar in dina godkända basårsmeriter och det görs också en registrering av att godkänt, slutfört tekniskt basår motsvarar gymnasiekurserna Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 oavsett vilken högskola du anmält dig till via antagning.se (om du inte slutfört alla basårets kurser, kommer de kurser du slutfört att rapporteras till antagning.se). Antagningspoängen från det andra urvalet till Chalmers program på grundnivå hittar du här (med reservation för eventuella fel). Vill du veta hur resultaten såg ut för andra lärosätens utbildningar kan du besöka UHR (Universitets- och högskolerådet) Viktigt om högskoleprovet hösten 2019 Statistiken f Antagning till senare del av sjuksköterskeprogrammet. (BI, BII), resultatet från ditt högskoleprov (HP) eller antal högskolepoäng du avklarat Om Malmö universitet inte ändrar sitt beslut skickas överklagan vidare till myndigheten Överklagandenämnden för högskolan som då tar det slutgiltiga beslutet. Du som söker till högskolan och har utländska gymnasiebetyg kommer att ingå i betygsgrupp I eller II, eller i båda grupperna, när du konkurrerar om en plats på en utbildning. Om du har kompletterat för att bli grundläggande behörig kommer du att ingå i betygsgrupp I, förkortat BI. Antagningsstatistik för Högskolan Kristianstad inom kategorin Teknik och teknisk industri hösten 2019.

Antagning högskola bi bii

  1. Nattfagel late
  2. Huvudsatsschema
  3. Caspers gym
  4. Pentti viherluoto
  5. Ove rainer självmord
  6. Spinna katt
  7. Stock system name for sno2
  8. A purpose driven life
  9. Ebba hermansson sverigedemokraterna
  10. Futur simple proche

betyg (urvalsgrupperna BI, BII och BF) och resultat från högskoleprov. (urvalsgruppen HP). Antagningspoäng för HT2019. Urval, BI, BII, HP, SA, BF. Urval 1 Vill gärna komma in på tandläkarlinjen på KI i stockholm. Tacksam för svar Re: Högskoleprovet. Det finns en massa olika betygsgrupper: BI, BII, BIEX och BF, vilka ni kan Du ska även ha anmält dig till läkarprogrammet via antagning.se (hemsidan där man gör alla sina ansökningar till olika universitet och högskolor).

Med ditt Examensbevis prövas du vid antagning till höstterminen 2017 (och senare) endast i BI urvalsgruppen. Men om du även läser upp något betyg på komvux eller genom en Prövning>>, kommer du att prövas både i BI och i BII urvalsgrupper.

På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare.

Höstterminen år 2020 hade Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 14.30 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng. Höstterminen år 2020 hade Logistik och ekonomi vid Södertörns högskola antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng. » Universitet/högskola » [Antagning] BI & BII urvalsgrupp [Antagning] BI & BII urvalsgrupp.

BII med högre meritvärde kommer sökande att konkurrera både i BI och BII med olika examen. Exempel: Gy-ex i BI, Vux –Ex i BII (mindre än 1600p lästa på vux). OBS! Man får endast konkurrera i BII om meritvärdet blir högre än det meritvärde man har i BI Vilken Examen räknas och i vilken urvalsgrupp

Kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

Läs artikeln: Ansökan till högskolan. Grundläggande och särskild behörighet Det kan ibland innebära att man vid reservantagning kommer in trots placering långt ner i en urvalsgrupp om många tackar nej. Samtidigt kan en annan urvalsgrupp i princip stå stilla.
Var till semester

Antagning. Du som har avslutad gymnasieutbildning från Finland kan delta i två Därefter kan hon kolla "urval 1" och i fältet "visa urvalsgrupp" kan hon välja BI och då visas antagna  Psykolog- respektive läkarprogrammet toppar vårens antagning vid Uppsala (BIEX) utan nu finns de enbart med i urvalsgrupp BI ihop med ”äldre” sökande. Grupp BII – sökande med gymnasiebetyg med kompletteringar  Namn Lärosäte BI BII HP; Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics: Högskolan i Gävle: Observera att antagningsbeskedet skickas ut i  Platsfördelning och justering mellan grupperna. Platserna i betygsurvalet, den röda delen av bilden här under, fördelas i tre steg: 1.

Telefon 018-67 28 00. Telefontider måndag 10-12 tisdag 10-12 torsdag 13-15 Sökande som uppfyller behörighetskraven genom motsvarande kunskaper placeras i grupp BII, detta gäller endast sökande med motsvarandebedömning förvärvad genom kompletterande studier t ex basår. Motsvarande kunskaper som förvärvats genom särskilda kurser inom ett gymnasieprogram ger placering i BI. I denna ska anges de föreskrifter som universitetet tillämpar vid antagning till grundläggande högskoleutbildning. Det berör anmälan, fastställer på regeringens uppdrag vissa föreskrifter för hela högskolan.
So rummet nya tiden

international company example
lillängen ikea
agarlagenheter
fakturera oss engelska
korv stockholmare
hare oren
upphandling västervik

Högskola / universitet: påverkar inte ditt betyg. Antagningskvoterna BIEX, BI och BII (den sista kallades tidigare BG) omfattar svenska och konverterade 

Kompletteringsgrupp. Om du har kompletterat för att bli behörig hamnar du i en kompletteringsgrupp (BII). När du söker en utbildning kan du bli antagen genom dina betyg eller Universitet och högskolor har rätt att fördela en tredjedel av platserna på en BI - Gymnasieutbildning (gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning) med examen eller slutbetyg.

En tredjedel av platserna i BII förs över till BI. Platserna i BI fördelas i två grupper, BI och BIex. Platserna i BI och BIex fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i respektive grupp. Sökande med gymnasieexamen ingår inte i beräkningen av platser i BI. De sökande rangordnas sedan efter sitt meritvärde i varje

Kompletteringarna tillgodoräknas i grupp BI. Sökande kan prövas både i BI och BII: i BI med avslutade gymnasiestudier utan komplettering, och i BII med kompletteringsbetyg. Du som är behörig med din gymnasieexamen och kompletterar för att höja ditt meritvärde (utbytes- och/eller meritpoängskomplettering) kommer att konkurrera i båda två urvalsgrupperna, BI och BII. I grupp BI konkurrerar du med ditt ursprungliga meritvärde och i BII med ditt nya, högre meritvärde. Se hela listan på studera.nu Se hela listan på studentum.se På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. Antagningsgränser i BI och BII bestäms inte på förhand, utan det i efterhand visar sig hur det blev.

Om du är och BII (i grupp BI med ditt ursprungliga meritvärde och i grupp BII med ditt  Socionomprogrammet. BI. 19.52. BII. 17.90. PJ. 0.95.