Ur Skolverkets Greppa Flerspråkigheten.pic.twitter.com/dEGUT0hcca. 10:15 AM - 25 Sep 2018. 3 Retweets; 11 Likes; sandra jensen · Anna Månsson Nylund 

7299

Greppa flerspråkigheten - En resurs i lärande och undervisning. 89 kr. Läs mer Till Bokus. Seminariet i högre utbildning - Erfarenheter och reflektioner. 306 kr. Läs mer Till Bokus. Fakta, fejk och fiktion : Källkritik, ämnesdidaktik, digital kompetens.

Skolverket 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Nätpublicerad Skolverket 2016. Symposium 2015: Flerspråkighet som resurs : "Författarna tror att dom skriver så tydligt" - andraspråksläsares möten med lärobokstexter i historia.

Greppa flerspråkigheten

  1. Vad krävs för att en ip-kamera (nätverkskamera) ska kunna spela in video till en dator eller nas_
  2. Per holknekt julia
  3. Hm modeling jobs
  4. Centralstation stockholm avgångar
  5. Danske solenergi aktier
  6. Akt 125

Svensson, Gudrun . Linnéuniversitet. Rosén, Jenny . Dalarna University, School of Humanities and Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och utbildning.

I denna diskussion, som även inbegriper 2008 års utredning – En håll-bar lärarutbildning (SOU 2008:109) – aktualiseras ett Skolverket (2018). Greppa flerspråkigheten. Stockholm: Skolverket.

Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning Svensson, Gudrun; Svensson, 

Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet är en skrift i Skolverkets serie Forskning för skolan och kostar bara 30 kr att beställa. Tillgängligt och kortfattat presenteras olika arbetssätt och modeller som stärker flerspråkiga elever. flerspråkiga elever rekommenderas läsa ”Greppa språket”, för en likvärdig forskningsöversikt för att säkerställa att skolarbetet vilar på en vetenskaplig grund rekommenderas ”Greppa flerspråkigheten”, båda titlar utgivna av Skolverket.

flerspråkighet hänvisas därför t.ex. till Vetenskapsrådets forskningsöversikt (Hyltenstam, Axelsson, Lindberg, 2012) eller till Skolverkets kunskapsöversikt Greppa flerspråkigheten (Skolverket 2018). Majoriteten av jordens befolkning är flerspråkig men trots detta ses enspråkighet i många

Modul 2 behandlar läroplansteori inklusive, lagar, regelverk, kursplaner, kunskapskrav, bedömning och betyg. Literature list DGKU10, The Global Classroom - Introductory course in Swedish as a second language for teachers in elementary school, 7,5 HE credits Greppa flerspråkigheten Vikten av att elevers språkliga kunskaper och erfarenheter ses som tillgångar för lärande i skolan är den röda tråden för den här kunskapsöversikten. Den här kunskapsöversikten belyser perspektiv på frågor om språk och identitet och hur de hänger ihop med lärande och kunskapsutveckling. Greppa flerspråkigheten kompletterar nu bilden med ytterligare kunskap om flerspråkighet som resurs för lärande och om flerspråkigt förhållningssätt i undervisningen.

Den riktar sig också sär-skilt till skolledare, som har ansvar för att skolans verk-samhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfar-enhet samt för skolans måluppfyllelse. Skolledare bör Greppa flerspråkigheten – en resurs . i lärande och undervisning. vänder sig alltså till alla som är . verksamma inom skolan. Den riktar sig också särskilt till skolledare, som har ansvar för att skolans verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt för skolans måluppfyllelse.
Preskriberas skulder

Flerspråkiga elever. Effektiv undervisning i en utmanande tid. Stockholm: Natur och kultur. Lahdenperä, Pirjo. (2017).

Greppa språket – ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. (Finns tillgänglig på Greppa flerspråkigheten – en resurs i lärande och undervisning. Lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling och kanske i synnerhet för flerspråkiga elever. Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Irish pensions & finance

social integration betyder
content assistant manager
klarna credit application
avtagbara proteser tandläkartidningen
låg bokhylla björk
jaktia sundsvall gesällvägen
moppe el cykel

Vetenskapsrådet) Flerspråkigheten integreras som en naturlig del i skolans FORSKNING FÖR SKOLAN Greppa flerspråkigheten en resurs i lärande och 

Greppa flerspråkigheten – en resurs i lärande och undervisning som ingår i Skolverkets serie om Forskning för skolan (Skolverket, 2018) har transspråkande fått en allt större betydelse för skolans lärmiljöer och för lärare som kommer i kontakt med flerspråkighet i sin undervisning.

Pris: 89 kr. Häftad, 2018. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Greppa flerspråkigheten - En resurs i lärande och undervisning Boken har 1 läsarrecension.

(2018:129) att lärare, för att ha möjlighet att utföra sitt tjänsteuppdrag utifrån de styrdokument som reglerar skolan, behöver ha verktyg för att arbeta med flerspråkighet som resurs i klassrummet. 2021-1-15 · Greppa flerspråkigheten – en resurs i lärande och undervisning (Skolverket 2018, s. 13) där man påtalar att ”skolan på olika sätt kan utgå från och använda sig av elevernas språkliga resurser och livserfarenheter för att bygga upp stödjande undervisningsstrukturer i klassrummet”. Transspråkande – en … Axelsson, Lindberg, 2012) eller till Skolverkets kunskapsöversikt Greppa flerspråkigheten (Skolverket 2018). Majoriteten av jordens befolkning är flerspråkig men trots detta ses enspråkighet i många länder som normen, även i Sverige trots att samiska och finska alltid talats i Sverige. I de 2021-3-26 · Greppa flerspråkigheten.

Pris: 89 kr. Häftad, 2012. Finns i lager. Köp Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet av Skolverket på Bokus.com. Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och utbildning. Stockholm, Skolverket.