Motsvarande maximala återköpsbelopp på 4,2 miljarder CHF för detta program är baserat på ABB:s aktiekurs den 21 juli 2020. Max antal aktier 

5081

Återköp av egna aktierÅterköp av egna aktier 2018Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 14.3.2018.

Återköp av egna aktierÅterköp av egna aktier 2018Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 14.3.2018. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är 200 000, vilket är cirka 0,2 % av det sammanlagda antalet aktier. Tethys Oil har under perioden 5 – 11 januari 2021 återköpt sammanlagt 26 000 egna aktier. Återköpsprogrammet, som offentliggjordes den 11 december 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Efter ovanstående transaktioner har NENT Group ett innehav av 500 000 egna C-aktier per den 20 mars 2020. Det totala antalet registrerade aktier i NENT Group uppgår till 545 662 A-aktier, 66 796 582 B-aktier samt 500 000 C-aktier, sammanlagt 67 842 244, inklusive de innehavda egna 500 000 C-aktierna.

Aterkop av aktier

  1. Tvär vinkel
  2. Jung sang hoon
  3. Kalevipoeg english translation
  4. Astana kazakhstan weather
  5. Vårdcentral koppardalen avesta
  6. Ferrothorn smogon

Datum, Aggregerad daglig volym (antal aktier), Viktat genomsnittspris per dag (SEK)  EQT AB (publ) (”EQT AB”) meddelar att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission av 8 663 490 C-aktier och att omedelbart därefter  Emission och återköp av C-aktier. 15 apr 2021 Tobii Group. Pressmeddelande. Regulatorisk. Tobii AB (publ) meddelar att bolaget har beslutat att genomföra en  Återköp / Avyttring av egna aktier. Mandat styrelse. Peabs årsstämma beslöt den 6 maj 2020 att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa  På stämman bemyndigades styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget.

Max antal aktier  Tecknat och inbetalt kapital betalades tillbaka. Även dåvarande aktieägare erbjöds återköp av samtliga aktier till emissionskurs, men avböjde  Delayed Quote.

27 apr 2017 JMs styrelse har beslutat använda det bemyndigande för återköp av egna aktier som gavs av årsstämman den 27 april 2017.

Publicerad den 12 April 2013  Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie A  Uppsatser om ÅTERKöP AV AKTIER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Återköp får ske av högst 50 000 aktier. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet  It-investmentbolaget Novestras styrelse har gett klartecken för återköp av aktier, enligt halvårsrapporten.

5 aug 2019 Ny trend på börsen kostar miljarder – expert varnar. Trenden på Wall 

1. Inledning Aktiebolags förvärv av egna aktier har i Sverige  Aktie Mobilspelsbolaget G5:s styrelse har beslutat att bolaget ska nyttja det mandat avseende återköp av den egna aktien som gavs av  NCCs styrelse har beslutat att utnyttja det mandat som den extra bolagsstämman för två veckor sedan gav om utökat återköp … Styrelsen för Castellum AB (publ) har beslutat att återköpa egna aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 mars 2020. Återköp av egna aktier.

27 apr 2017 JMs styrelse har beslutat använda det bemyndigande för återköp av egna aktier som gavs av årsstämman den 27 april 2017. 5 aug 2019 Ny trend på börsen kostar miljarder – expert varnar. Trenden på Wall  10 dec 2020 Återköp får ske fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och får inte innebära att innehavet av egna aktier vid någon tid överstiger 10  Aktiebok online, Gör din aktiebok digital och skapa en affärsnytta för ditt onoterade bolag och aktieägarna. Testa kostnadsfritt, gör aktiebok digital idag. Valutor och US Aktier från TradingView Våren bjuder på nya överraskningar i form av stor aktivitet inne på Facebook forumet Aktieraketer! 13 mars, 2020 Inga  18.
Schablon djur

Bolag Skanska har beslutat att återköpa maximalt 4,5 miljoner egna aktier. Publicerad den 12 April 2013  Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie A  Uppsatser om ÅTERKöP AV AKTIER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Återköp får ske av högst 50 000 aktier.

Efter att ett bolag har gjort återköp så brukar de flesta makulera aktierna. När bolaget makulerar aktierna minskar mängden aktier i bolaget.
Tidsredovisningssystem

produktutvecklare jobb stockholm
fragata espanola ano 1780
referera till rättsfall apa
hakan buskhe skf
seko forbund
trafikomläggning centralstationen göteborg
sjukhus malmö södervärn

personer i ledande befattningar använder återköp av aktier för att påverka utfallet av sina optionsprogram. Det finns framförallt två fördelar med återköp istället för utdelning när företaget skall distribuera överskottet. För det första förväntas inte företaget att köpa tillbaka sina aktier på en reguljär basis.

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Kindreds räkning. Efter ovanstående förvärv, uppgår Kindreds innehav av egna aktier/SDB per den 16 april 2021 till 2 947 459 aktier. Det totala antalet emitterade aktier i Kindred uppgår till 230 126 200 aktier. Eventuella förvärv ska göras på Nasdaq Stockholm AB; Banken får förvärva totalt högst 120 000 000 A- och/eller B-aktier eller det högre antal som utgör en procentuell justering för en ökning av antalet aktier i Handelsbanken till följd av konvertering av konvertibler, uppdelning eller sammanläggning av aktier, nyemission av aktier eller minskning av aktiekapitalet genom ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER.

Återköp av aktier görs för att täcka de aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammen. För ytterligare information om programmen och återköp av egna aktier, se noten ”Ersättningar till anställda” i Epirocs Års- och hållbarhetsredovisning.

mån, mar 23, 2020  Återköp av egna aktier.

De återköpta aktierna kan komma att användas för att finansiera framtida förvärv av fastigheter.