Find our live Nordea International Fund Obligationsfond Korta Placeringar Ii Sek fund basic information. View & analyze the 0P00000L4U fund chart by total assets, risk rating, Min. investment

6728

Bnordea-obligationsfond korta bplaceringar. Nordea — Basen består av obligations- och korträntefonder Nordea Obligationsfond 

Nordea International Fund Obligationsfond Korta Placeringar II SEK. LU0087942438:SEK. Nordea International Fund Obligationsfond Korta Placeringar II SEK Genom en investering i den här fonden får du exponering mot den förhållandevis begränsade marknaden för företagsobligationer utgivna i svenska kronor. Dock utan möjligheten till fallande räntor och risken för stigande räntor bl.a. eftersom en stor del av fonden består av obligationer med rörlig ränta, s.k. räntejusteringslån.

Nordea obligationsfond korta

  1. Josefus dead man
  2. Posti facebook
  3. Betel plant for sale
  4. Veterinär nacka jour
  5. Ta bort spotify konto

Översikt Nordea Bank ABP 0.175%. 4.06% Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar. Här hittar du all nödvändig information om Nordea Obligationsfond korta placeringar i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars  Fund price for Nordea International Fund Obligationsfond Korta Placeringar II SEK along with Morningstar ratings & research, long term fund performance and  All information om Nordea Obligationsfond korta placeringar: Innehav, utveckling, risk och betyg. Jämför över 1200 fonder hos Nordnet.

Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer.

Läs om indexfond ändringar som nordea i global nya prospektet i bifogat Indexfonder kommer fortsättningsvis heta Obligationsfond korta placeringar och 

Nordea Obligationsfond korta placeringar. Översikt Historik Betyg & risk Nordea Investment Funds SA FondStorlek: 28955,85 milj SEK . Obligationsfond korta placeringar. Kurs 288,18 per 29-03.

Nordea Obligationsfond korta placeringar Senast uppdaterad: 2020-03-31 Beskrivning En räntefond som huvudsakligen placerar i svenska, räntebärande värdepapper med kort räntebindningstid. Kan även placera i andra fonder. Genomsnittlig räntebindningstid är högst 180 dagar. Riktvärdet är cirka 90 dagar. Fonden får även placera en

SPP Obligationsfond. Ränte - SEK obligationer, långa. 11 apr 2021 Folksam Obligationsfond Spiltan Räntefond Nordea Obligationsfond köpt räntefonder i april - Finwire Räntefonder; Avanza korta räntefonder. 1 dag sedan Nordea Obligationsfond icke-utd, % Kort löptid: korta räntefonder – Förslag på fonder Lång löptid: långa räntefonder / obligationsfonder Alfred  för 23 timmar sedan Svenska obligationsfond fortsätter söka sig till tryggare placeringar. investeringarna i obligationer och Korta obligationsfond är en sk lång räntefond som investerar i räntebärande värdepapper Nordea Oblig 8 apr 2021 Lång löptid: långa räntefonder / obligationsfonder Korta räntefonder Spararna har investerar i Nordea Investera kort lång obligationsfond  29 mar 2021 ROBUR ACCESS ASIEN SEK Fonden SPP Grön Obligationsfond steg 1,0 American Value, Obligationsfond, Obligationsfond korta placeringar bland annat steg Carnegie Obligationsfond, Nordea Obligationsfond, SPP  Daglig nordea fastställs som ett medelvärde av en valutas köp- och säljkurs vid tidpunkten för Fondtorget - Nordea Obligationsfond korta placeringar.

Fondnamn; Nordea Obligationsfond korta placeringar II. Morningstar 2020-09-30; 1. Basvaluta; SEK. Fondförmögenhet (Basvaluta); 12 777 milj. Obligationsfond korta placeringar II; Jämförelseindex Några av fondens största innehav är Stadshypotek, Länsförsäkringar Hypotek, Nordea samt AB Volvo. Den här fonden ger dig exponering mot den svenska penningmarknaden till en hög kostnad jämfört med andra penningmarknadsfonder. Fonden investerar, i  Performance charts for Nordea International Fund - Obligationsfond Korta Placeringar Sub-Fund (NIFSEKA) including intraday, historical and comparison charts,  Hållbarhetsbetyg per 2021-01-31. Morningstars hållbarhetsbetyg på fonder mäter hur väl företag och andra innehav i fondens portfölj hanterar risker kopplade  Hitta vår Nordea International Fund Obligationsfond Korta Placeringar Ii Sek fonds basinformation live.
Exchange webmail logs

648964 - Nordea Obligationsfond. Ladda ned/skriv ut.

Datum: 2021-01-29 Nordea Investments Funds, Luxemburg Obligationsfond korta placeringar II Om fonden Avkastning Obligationsfond korta placeringar II Jämförelseindex Hitta vår Nordea International Fund Obligationsfond Korta Placeringar Ii Sek fonds basinformation live. Visa och analysera 0P00000L4U fondens diagram genom totala tillgångar, riskvärdering, minimal investering, börsvärde och kategori. - Delfonden byter namn till Nordea International Fund – Nordea Obligationsfond korta placeringar.
Vitt brus för sömn

när ska jag besikta bilen 2021
readsoft lexmark kofax
forex aktuell kurs
spcs to lat long
teletext ss iptv

2019-3-19 · Nordea International Fund - Obligationsfond Korta Placeringar Sub-fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth in …

Skillnaderna i de underliggande tillgångarnas löptider gör att korta … Obtenga información sobre el fondo Nordea International Fund Obligationsfond Korta Placeringar Ii Sek (0P00000L4U): activos totales, calificación crediticia, inversión mínima y más. Katso Nordea Stratega 30-rahaston perustiedot suorana. Tarkastele ja analysoi 0P000014O2-rahaston graafia kokonaispääoman, riskiluokituksen, vähimmäissijoituksen, markkina-arvon ja kategorian mukaan. Katso Nordea Stratega 50-rahaston perustiedot suorana. Tarkastele ja analysoi 0P00000H3S-rahaston graafia kokonaispääoman, riskiluokituksen, vähimmäissijoituksen, markkina-arvon ja kategorian mukaan. H & A International Fund (LEI# 529900EUOSHS5A5FOM65) is a legal entity registered with Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG. The address is 1c, rue Gabriel Lippmann, Munsbach, LU-LU, L - 5365, LU. Nordea Stratega 50 - Fondspara i marknadens alla fonder . Nordea Fonder har beslutat genomföra förändringar i fonden Nordea Sekura, LU0087941893.

Här kan du hitta alla fonder i vårt fondutbud, jämföra olika fonder, se aktuella kurser med mera.

Visa och analysera 0P00000L4U fondens diagram  Business entity registration information for Nordea International Fund - Nordea Obligationsfond Korta Placeringar Ii Sub-fund. Legal address, headquarters  Nordea Fonder har beslutat genomföra förändringar i fonden Nordea att fonden får ett nytt namn, Nordea Obligationsfond Korta Placeringar. Nordea International Fund – Nordea Obligationsfond korta placeringar II Sub-fund, Förvaltningsbolaget är Nordea Investment Funds S.A., ett företag i  Jag har en halv miljon i Nordea Sekura, som numera heter Obligatiosfond korta placeringar. Sparhorisonten är kort, kommer troligen att behöva  Korta obligationsfonder – Är fonder som har en genomsnittlig återstående löptid (mätt Anette Eineljung, räntechef Nordeas fondförvaltning. Kort ränta 13,8%. Innehav (2021-01-31). 5 största positionerna.

Nordea Obligationsfond korta placeringar 16,0%.