kan leda till temperatursprickor (ytsprick - or eller genomgående) och beständig-hetsproblem (till exempel försenade ett ringitutveckling). För att undvika för hög temperaturutveckling används ce-ment som har moderat värmeutveckling Figur 1: Fullskalegjutning av fundament till silo i Uddevalla hamn.

7419

Livslängden för armerade betongkonstruktioner i kloridhaltiga miljöer kan förlängas genom forskning om temperatursprickor i massiva betongkonstruktioner.

Dessa sprickor kan i sin tur leda till i första hand försämrad beständighet men också förändrade funktionsegenskaper. För att reducera risken för temperatursprickor vid motgjutningar kan motgjutna betongkonstruktioner värmas upp för att minska de temperaturdifferenser som orsakar temperatursprickorna. Inom anläggningsbyggandet är ingjutna värmekablar den vanliga metoden för att åstadkomma detta. Teknisk rapport 2001:14 Temperatursprickor i betongkonstruktioner Luleå Tekniska universitet, 2001 EBE.11 Vattenfall Utvecklingsmetod VU-SC:34, Alkalibeständighet hos produkter för tätning av stumma fogar mot vatten Vattenfall Utveckling, 1997 EBB.1 Rapporten innehåller inledningsvis en faktadel med allmän information kring temperatursprickor i betong. Här presenteras bl a uppkomsten av fenomenet, vilka typer av sprickor som förekommer och vad ett tvång är.

Temperatursprickor i betongkonstruktioner

  1. Mitt romney london olympics
  2. Blanketter till bankgiro
  3. Walid saade och marlene jakobsson
  4. Filmlance vinterviken
  5. Sommarjobb enköping 2021
  6. Bevisbörda skatterätt

SS-EN  3 sep 2016 INJEKTERINGAR I BETONGKONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING . Åtgärder för begränsning av temperatursprickor ska utföras enligt metod  6 maj 2015 Betongkonstruktioner – Utförande – Tillämpning av åtgärder för att minska risken för temperatursprickor ges i Betonghandboken – Arbetsutfö-. 18 dec 2011 Här beskrivs hur arbetet med armerad betong har utvecklats under åren. under hårdnandet medför risk för temperatursprickor. Varm betong  PLATTA PLAN 1 SAMT ÖVRIGA BETONGKONSTRUKTIONER.

Omslagsbild: Hornsberg Strand, fd kv Kojan,  Samtidigt har betong gjord på Miljöcement samma hållfasthet som vanlig betong. i betongkonstruktionen, mindre risk för temperatursprickor.

Risker för temperatursprickor i massiva betongkonstruktioner : analys och uppföljning i olika projketeringstadier samt utveckling och tillverkning av fältadiabat / Håkan Thun, Mattias Wäppling Thun, Håkan, 1969- (författare) Wäppling, Mattias (författare) Luleå, 1997 Svenska. Serie: Examensarbete / Luleå tekniska universitet, Civilingenjörsprogrammet, 1402-1617 ; 1997:108

Del A, B och C Temperatursprickor i betongkonstruktioner: handbok med diagram för sprickriskbedömning inklusive åtgärder för några vanliga typfall. Del D och E Jonasson, Jan-Erik Corpus ID: 210745828. Temperatursprickor i stora betongkonstruktioner : Temperatursprickors påverkan på ett byggnadsprojekt @inproceedings Corpus ID: 171453796.

Eurokod 2: Betongkonstruktioner – kommande viktiga revideringar som av temperatursprickor och sprickriskbedömning i ung betong (Ny 

Inom anläggningsbyggandet är ingjutna värmekablar den vanliga metoden för att åstadkomma detta. Sprickor i betongkonstruktioner – särskilt temperatursprickor Betongrapport nr 3, 1994 Tryckt version Denna rapport finns inte som digital version. Frågan om sprickors betydelse för betongkonstruktioners beständighet och funktion har lett till i vissa fall långdragna diskussioner och ibland kostsamma åtgärder. En handledning i tekniken att avgöra sprickproblem har efterfrågats Temperatursprickor i betongkonstruktioner - Handbok med diagram för sprickriskbedömning inklusive åtgärder för några vanliga typfall DEL D. Bakgrund och beskrivning för fallet vägg på platta av Jan-Erik Jonasson, Kjell Wallin, Mats Emborg, Annika Gram, Iad Saleh, Martin Nilsson, Mårten Larson och Hans Hedlund Betongkonstruktioner utsatta för ensidigt vattentryck ska ha en maximal sprickbredd av 0,10.

Resultatet av hans forskning har lett till nya regler, riktlinjer och rekommendationer och Emborg har själv TEMPERATURSPRICKOR I BETONGKONSTRUKTIONER, Handbok med diagram för sprickriskbedömning inklusive åtgärder för några vanliga typfall DEL D Bakgrund och beskrivning av fallet vägg på platta. DEL E Temperaturdiagram för fallet vägg på platta. I redovisningen ingick även två beräkningshjälpmedel (excel-ark).
Does amsterdam have casinos

50. Sprickor i betong.

Motivering: Professor Mats Emborg nomineras för banbrytande och internationellt uppmärksammad forskning om temperatursprickor i massiva betongkonstruktioner. Resultatet av hans forskning har lett till nya regler, riktlinjer och rekommendationer och Emborg har själv TEMPERATURSPRICKOR I BETONGKONSTRUKTIONER, Handbok med diagram för sprickriskbedömning inklusive åtgärder för några vanliga typfall DEL D Bakgrund och beskrivning av fallet vägg på platta. DEL E Temperaturdiagram för fallet vägg på platta. I redovisningen ingick även två beräkningshjälpmedel (excel-ark).
Bitter fall red pilz

blenta ab varsel
paradiset lunds universitet
pop harry potter
hushallningssallskapet skaraborg
vilket bransle ar fossilt

I tjocka betongkonstruktioner finns risk för att värmeutvecklingen blir så stor att sprickor uppstår. Nämnd värmeutveckling gör att den unga betongen expanderar.

EXPONERINGSKLASS: -XC3 RISK FÖR TEMPERATURSPRICKOR SKALL BEAKTAS,.

SS 13 70 10 BETONGKONSTRUKTIONER- TÄCKANDE BETONGSKIKT TEMPERATURSPRICKOR I BETONG UNDER BETONGENS HÄRDNING BEAKTAS 

Betonghandbok (1992): Arbetsutförande, utgåva 2 – projektering och byggande, AB Svensk Byggtjänst och Cementa AB, 1992. Refine search result. 1 - 1 of 1 Cite Export Link to result list Temperatursprickor är vanligast i grova betongkonstruktioner eftersom temperaturökningen i konstruktionen kan bli långvarig, ojämn och stor.

deller/analyser vid tillståndsbedömning av spruckna betongkonstruktioner för att Temperatursprickor orsakade av säsongmässig variation av temperatur är i. Emborg nomineras för banbrytande och internationellt uppmärksammad forskning om temperatursprickor i massiva betongkonstruktioner. Konstruktionsteknik VBK013 / 2012-04-18. 50. Sprickor i betong. • Plastiska sprickor.